niedziela, 19 stycznia 2020

Jawiszowice

Kościół parafialny pw. Św. Marcina z k. XVII w.; jednonawowy, konstrukcji zrębowej, pobity gontem i pokryty blachą; wyposażenie gł. z XVII–XVIII w. Świątynia otoczona jest zamkniętymi podcieniami (sobotami). Prezbiterium kościoła nakrywa płytkie pozorne sklepienie kolebkowe, a nawę strop. Na profilowanej belce tęczowej pomiędzy nawą i prezbiterium umieszczony jest barokowy krucyfiks oraz posągi Matki Boskiej, św. Jana Ewangelisty i św. Marii Magdaleny. Ołtarz główny wykonany został ok. 1700 r. Ołtarze boczne pochodzą z XIX w. Ambona jest rokokowa. Stalle są  późnobarokowe, a konfesjonał z figuralnymi malowidłami na zaplecku i na drzwiach jest wczesnobarokowy. Ciekawym zabytkiem jest kamienna kropielnica o charakterze ludowym, wykonana zapewne w XVII w. W kościele znajduje się też kilka obrazów barokowych

Nidek - kościół

Kościół pw. Szymona i Judy Tadeusza Apostołów z I. poł. XVI w.; jednonawowy, konstrukcji zrębowej, otoczony podcieniami; wnętrze: polichromia z XIX w., chrzcielnica z XVI w. Kościół późnogotycki. Zachowany jest bez większych zmian od czasu budowy. W 2. połowie XVI w. kościół zamieniony został na zbór kalwiński, a później ariański. Katolicy przejęli kościół ponownie dopiero w 1669 r. Prezbiterium węższe od nawy zamknięte jest trójbocznie. Do prezbiterium dobudowana została zakrystia. Świątynia otoczona jest podcieniami (przy wieży zabudowanymi). We wnętrzu zachowały się gotyckie detale ciesielskie. Najstarszym zabytkiem w wyposażeniu kościoła jest chrzcielnica datowana na XVI w. Na belce tęczowej umieszczony jest krucyfiks barokowy.

Grójec

Kościół pw. Św. Wawrzyńca z 1671 r. kilkakrotnie przebudowany; drewniano- Murowany, orientowany, jednonawowy. Trójbocznie zamknięte prezbiterium i szersza, prostokątna nawa- drewniane, wzniesione w konstrukcji zrębowej, oszalowane. Kruchty konstrukcji szkieletowej. Otwarta do wnętrza nawy kaplica i zakrystia- murowane. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej, kwadratowa, trójkondygnacyjna, "wtopiona" w korpus nawowy, nakryta hełmem barokowym z pozorną latarnią. Dach nad korpusem budowli dwuspadowy, jednokalenicowy, z barokową wieżyczką. Portal kruchty południowej z nadprożem o wykroju w ośli grzbiet. Nad nawą i prezbiterium stropy z fasetami, pokryte polichromią barokową. Wyposażenie: rokokowe ołtarz główny i ambona, późnobarokowe ołtarze boczne, kamienna chrzcielnica z 1648 r., konfesjonał barokowy sprzed 1748 r., epitafia z XVII i XVIII w., płyta nagrobna z herbami Kornicz i Janina z XVII w., organy z XIX w.

Osiek - kościół

Kościół pw. Św. Andrzeja z I. poł. XVI w.; jednonawowy, konstrukcji zrębowej, pokryty gontem; wnętrze: malowidła z XVI–XVIII w., chrzcielnica z XVI w. Kościół drewniany, późnogotycki. Izbicowa wieża konstrukcji słupowo-ramowej zwieńczona jest hełmem ostrosłupowym. Pod wieżą znajduje się kruchta. Nawa i prezbiterium otoczone są  otwartymi sobotami. Wnętrze świątyni nakryte jest stropami. Na stropach i ścianach zachowały się fragmenty malowideł z XVI, XVII i XVIII w. Do najcenniejszych zabytków wyposażenia należą: kamienna chrzcielnica z herbem Fogelweder z początku XVI w., płyta nagrobna Samuela Betmana z 1576 r., manierystyczny ołtarz św. Karola Boromeusza z lat 1645–1647, rokokowy ołtarz główny i ambona w kształcie łodzi z 2. połowy XVIII w., Od czasu wybudowania w 1907 r. nowego murowanego kościoła w Osieku, drewniana świątynia nie jest użytkowana. Kościół otaczają pomnikowe dęby liczące ponad 500 lat.

Polanka Wielka

Kościół pw. Św. Mikołaja z XVI w. w 1658 r. przekształcony w stylu barokowym. Kościół orientowany, drewniany konstrukcji zrębowej, z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej. Składa się z wydłużonego, zamkniętego wielobocznie prezbiterium z murowaną zakrystią od północy, szerszej nawy i dwukondygnacyjnej wieży, nakrytej kopulastym hełmem zwieńczonym obeliskiem. Dach nad korpusem dwuspadowy, jednokalenicowy. Na kalenicy dachu sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę kształtu barokowego. Ściany wnętrza nawy i prezbiterium podzielone za pomocą pilastrów i gzymsów. Otwór tęczowy o łuku trójlistnym ściętym. W tęczy krucyfiks barokowy. Ołtarze rokokowe, z XVIII w. Ambona klasycystyczna. Chrzcielnica marmurowa, barokowa. Organy z 1735 r. Obrazy (obecnie w nowym kościele): Matka Boska Częstochowska z XVII w., Najświętsza Maria Panna z Dzieciątkiem z ok. 1600 r., Św. Mikołaj z XVIII w.

Bobrek - spichlerz


Spichlerz folwarczny w Bobrku wzniesiony w 1779 r. w czasie gdy wieś należała do rodziny Wielopolskich. Obiekt o cechach budownictwa ludowego wzorowany na śląskich spichlerzach folwarcznych. Swoją pierwotną funkcję pełni nieprzerwanie do dzisiaj. Spichlerz drewniany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, na planie wydłużonego prostokąta, szerokofrontowy, dwutraktowy, dwukondygnacyjny, nakryty wysokim dachem czterospadowym. Między kondygnacjami poprowadzony, szeroki, nadwieszony nad ścianami parteru, fartuch. Dach i fartuch pokryte gontami, na których dodatkowo położona jest papa. Stropy belkowe nagie. Odrzwia masywne, prostokątne, w górnych częściach zdobione "psami", wypustami w kształcie kolistych wałków oraz dekoracją w postaci cyrklowych rozet. Na portalu zachodnim data budowy 1779 i nieczytelna inskrypcja. Na osi spichlerza sień, po jej bokach po dwie lokalności. W sieni schody na piętro. 

PLUSY: hmmm.. niedaleko pałac w ruinie całkiem ciekawy, choć niedostępny. Spichlerz z pewnością drewniany, niestety więcej nie zauważyłam, bo...
MINUSY: brak dojscia- teren prywatny. Można oglądać z drogi lub ścieżki. Trudno dostępny i trudny do zauważenia- I zasada turystyczna "na gębę".

Racławice

Kościół późnogotycki, zachowany bez większych zmian od czasu budowy.
Kościół parafialny pw. Narodzenia Marii Panny z początku XV w.
jednonawowy, konstrukcji zrębowej, oszalowany i pokryty gontem
cenne wyposażenie gotyckie i barokowe z XV–XVIII w.


We wnętrzu kościoła zachowały się gotyckie detale ciesielskie z czasu budowy świątyni.
Portal wejścia do zakrystii zamknięty jest Górą łukiem ostrym.
Drzwi okute są  skośną kratą.
Renesansowa dekoracja malarska ścian wykonana została w połowie XVII w.

Wśród zabytków gotyckich na uwagę zasługuje rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z początku XV w.
Na belce tęczowej umieszczony jest krucyfiks oraz poźnogotyckie rzeźby Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty z 1511 r.

W późnobarokowym ołtarzu głównym z XVIII w. znajduje się obraz Matki Boskiej z XVIII w.