niedziela, 1 kwietnia 2007

Tokarnia - Beskid Makowski

Tokarnia - kościół MB. Śnieżnej z XVIII w.
*****
Przeniesiony w 2007 roku do skansenu w Zubrzycy Górnej


Na miejscu została jedynie dzwonnica oraz kapliczki.

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Śnieżnej z I. poł. XVIII w.; jednonawowy, konstrukcji zrębowej; wnętrze: obrazy z XVI-XVII w.; współczesne rzeźby ludowego twórcy Józefa Wrony Kościół jest oszalowany i pokryty gontami, nakryty niskimi dachami dwuspadowymi. Najstarszym i najcenniejszym zabytkiem sztuki w kościele jest wotywny obraz Ukrzyżowania z XVI w. W ołtarzu głównym obraz łaskami słynącej Matki Boskiej Tokarskiej z XVII w.

Wokół kościoła i w drewnianych kaplicach przy kościele znajdują się liczne rzeźby artysty ludowego Józefa Wrony m.in. rzeźba Chrystusa na osiołku,- twórczo przetworzona kopia gotyckiej figury z końca XV w., rzeźby świętych polskich, kapliczka z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego. W latach osiemdziesiątych J. Wrona rozpoczął tworzenie "Tokarskiej Kalwarii" przy drodze na Chobocią Górę. Pod szczytem góry rzeźba Chrystusa na krzyżu wysokości prawie 10 m.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz