wtorek, 30 lipca 2019

Alwernia - relikty zabudowy

Zachowane założenie urbanistyczne Alwerni powstało w XVIII w. 

W centrum miasta duży, prostokątny rynek, z murowaną kapliczką Św. Floriana z 1860 r. Niegdyś wszystkie pierzeje rynkowe zabudowane były drewnianymi domami wzniesionymi na przełomie XVIII i XIX w. Do dzisiaj zachowały się tylko pojedyncze budynki, które należały do grupy pierwszych domów w osadzie podklasztornej, wznoszonych przy wytyczonym wówczas rynku. 

Więcej zdjęć pod linkiem: https://photos.app.goo.gl/aNstyS3sSM278ojz5
Były to domy w typie tradycyjnej, drewnianej zabudowy małomiasteczkowej. W pierzejach rynkowych ustawiano je kalenicowo. Drewniany, parterowy dom budowany był w konstrukcji zrębowej (ściany przeważnie bielono), z dachem dwuspadowym, krytym gontem, z wysuniętym od frontu okapem na słupach. Układ przestrzenny wnętrza był zwykle dwutraktowy. Pomiędzy pomieszczeniami na osi znajdowała się przechodnia sień.

[EN] In the centre of this tiny town there is a nice market with the chapel build in 1860. There was a time when all buildings here were build from wood - till today times only single buildings remained.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz